DISCLAIMER

 

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die je op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, ga je automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door La Bendita met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. La Bendita kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

La Bendita is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

La Bendita is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van La Bendita. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien je nog vragen of twijfels hebt, neem dan gerust contact op met Marlies Huybs van La Bendita. Je vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.